MVM Shoranur maharishi mahesh yogi Maharishi Vidya Mandir Logo

Scope & Reach

7.05

ACRES LAND

181

STUDENTS

28

TOTAL STAFF

2000

ESTABLISHED IN YEAR

Contact Us

Maharishi Vidya Mandir
Village Kulapully
Palghat, Post Office - Kanyam
Shoranur (679122) - Kerala
: 0466 - 2220794
  : 99778700778889870077
: 0466 - 2220794
: mvmshoranur@mssmail.org